Logo PFO

Polska Fundacja Osteoporozy

ul. Waryńskiego 6/1, 15-461 Białystok
Tel/Fax: +48 (0) 85 744 54 40
Regon 050055137,    NIP 542-19-76-675
e-mail: fundacja@pfo.com.pl    Prezes: Prof. Janusz E. Badurski
Konto bankowe: Bank Śląski SA O/Białystok 33105018231000002250469620
Nr KRS: 0000137499

Wersja polska

Wersja polska

English Version

English Version

Publikacje na temat badań epidemiologii osteoporozy i złamań w rejonie Podlasia (BOS) i Północno-Wschodniej Polski (PWP-OP)

 1. Dobreńko A., Badurski JE., Nowak NA., Jeziernicka E.: Application of D.M. Black et al. "Fracture index" is possible also with the use of forearm BMD measurement and questionnaire scoring. Osteopor. Int. 2002, 13, Supl.1, 81.
 2. Nowak N. A., Badurski JE., Supronik J., Dobreńko A. Lis J., Daniluk S., Jeziernicka E.: Epidemiologia osteoporozy u kobiet w aglomeracji Białegostoku (BOS) I. Gęstość kości a złamania. Postępy Osteoartrologii 2003, 14 (1), 1.
 3. Dobreńko A., Badurski JE., Daniluk S., Nowak N.A., Jeziernicka E.: Wykorzystanie, masowych badań czynników ryzyka i gęstości kości przedramienia do określenia densytometrycznych vs klinicznego kryterium leczenia osteoporozy (PWP-OS). Postępy Osteoartrologii 2003, 14 (1), 7.
 4. Daniluk S., Jeziernicka E.: Rozpowszechnienie osteoporozy i złamań niskoenergetycznych w Polsce: przegląd badań epidemiologicznych. Postępy Osteoartrologii 2003, 14, Supl. 1.
 5. Badurski JE.: Masa kostna a złamania niskoenergetyczne: dwa typy osteoporozy i złamań: BMD-zależnych i BMD-niezależnych. Odmienna odpowiedź na leczenie. Postępy Osteoartrologii 2003, 14, Supl. 1.
 6. Badurski JE., Dobreńko A., Nowak NA., Supronik J., Daniluk S., Jeziernicka E.: Prevalence of Osteoporosis and low trauma fractures in Poland: Review of Epidemiological Surveys. Osteopor Int 2003, 14, Supl. 6.
 7. Badurski JE.: Bone density and low trauma fractures: two types of osteoporosis and fragility: BMD-dependent and BMD-not-dependent. An impact on response to therapy. Osteopor Int 2003, 14, Supl. 6.
 8. Badurski JE.: Dwa oblicza osteoporozy - realia polskie. Przewodnik Lekarza 2003;11/12:28-34.
 9. Badurski JE., Nowak NA., Lis J., Supronik J., Dobreńko A., Danowski J., Daniluk S., Jeziernicka E. Epidemiologia osteoporozy u kobiet w aglomeracji Białegostoku (BOS). II. Analiza czynników ryzyka złamań. Postępy Osteoartrologii 2003; 14(2):33-39.
 10. Badurski JE., Nowak NA., Dobreńko A., Supronik J, Lis J, Daniluk S., Jeziernicka E. Risk factors of bone fractures in Bialystok Osteoporosis Study (BOS). J Bone Min Res 2004. 291
 11. Badurski JE., Nowak NA., Supronik J, Dobrenko A.: Bialystok Osteoporosis Study (BOS): BMD and fractures. Osteoporos Int 2004, 15, Suppl 1, P249MO.
 12. Badurski JE.: Rozpoznawanie indywidualnego, bezwzględnego, 10-letniego ryzyka złamania z uwzględnieniem realiów polskich, Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 2005, 7, Suppl. 1, L17.
 13. Dobrenko A., Badurski JE.: Impact Of BMD Measurement in the Evaluation of 10 Years Absolute Risk of Fracture and Intervention Threshold in Postmenopausal Women. J Bone Miner Res. 2006
Powrót na górę strony         © Copyright Polska Fundacja Osteoporozy