Logo PFO

Polska Fundacja Osteoporozy

ul. Waryńskiego 6/1, 15-461 Białystok
Tel/Fax: +48 (0) 85 744 54 40
Regon 050055137,    NIP 542-19-76-675
e-mail: fundacja@pfo.com.pl    Prezes: Prof. Janusz E. Badurski
Konto bankowe: ING Bank Śląski SA O/Białystok 33105018231000002250469620
Nr KRS: 0000137499

Wersja polska

Wersja polska

English Version

English Version

Ryzyko obliczamy wg reguły J.Kanisa ze strony


Obliczanie ryzyka złamania


[Rozmiar: 27909 bajtów]

Opis
  Age - wiek powinien zawierać się w granicach 40 – 90 lat. Jeśli wpiszemy wiek poniżej 40 lat bądź powyżej 90 lat będzie uwzględniony wiek odpowiednio 40 i 90 lat.
  Sex - mężczyzna lub kobieta.
  Weight - wpisujemy wagę w kg.
  Height - wpisujemy wzrost w cm.
  Previous fracture – uprzednie złamania w życiu dorosłym po małym urazie.
  Parent fractured hip – złamania biodra u rodziców (matki lub ojca).
  Current smoking – aktualne palenie papierosów.
  Glucocorticoids – wprowadź tak jeżeli pacjent przyjmował doustnie glikokortykosterydy przez więcej niż 3 miesiące w dawce 5mg prednisonu lub więcej dziennie.
  Rheumatoid arthritis – wprowadź tak jeżeli u pacjenta stwierdzono rzs. W przeciwnym przypadku zaznacz nie.
  Secondary osteoporosis – wpisz tak jeśli pacjent ma osteoporozę wtórną np. cukrzyca typu I (insulino zależna), wrodzona łamliwość kości - osteogenesis imperfecta, długotrwały, nieleczony hyperthyroidism, hypogonadyzm, lub wczesna menopauza poniżej 45 lat, niedożywienie, chroniczna choroba wątroby.
  Alcohol 3 or more units/day – wpisz tak jeżeli pacjent spożywa 3 lub wiecej jednostek alkoholu dziennie (szklanka piwa, 30 ml spirytusu, szklanka wina).
  Bone mineral density – gęstość mineralna kości (BMD). Wpisz producenta aparatu i aktualną wartość BMD w g/cm2 w szyjce kości udowej lub T-score. Jeżeli pacjent nie ma wyniku badania densytometrycznego pozostaw pole puste.
  bezwzględną lub T score

Po wciśnięci przycisku Calculate otrzymujemy prawdopodobieństwo złamania szyjki kości udowej oraz jakiegokolwiek złamania osteoporotycznego