Logo PFO

Polska Fundacja Osteoporozy

ul. Waryńskiego 6/1, 15-461 Białystok
Tel/Fax: +48 (0) 85 744 54 40
Regon 050055137,    NIP 542-19-76-675
e-mail: fundacja@pfo.com.pl    Prezes: Prof. Janusz E. Badurski
Konto bankowe: Bank Śląski SA O/Białystok 33105018231000002250469620
Nr KRS: 0000137499

Wersja polska

Wersja polska

English Version

English Version

Zarząd Polskiej Fundacji Osteoporozy

 • Przewodniczący
  - Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski
 • Z-ca Przewodniczącego
  - Dr n. med. Andrzej Sawicki
 • Sekretarz
  - Dr n. med. Jerzy Samusik
 • Członkowie
  - Dr n. med. Stanisław Boczoń, Dr Mirosław Cybulko

Rada Naukowa Polskiej Fundacji Osteoporozy

 • Prof. dr hab. med. Janusz Badurski
   – Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, Białystok
 • Prof. dr hab. med. Danuta Chlebna-Sokół
   – Instytut Pediatrii AM, Łódź
 • Dr hab. med. Edward Czerwiński
   – Centrum Osteoporozy, Kraków
 • Prof. dr hab. med. Jan Gmiński
   – Zakład Biochemii Doś;wiadczalnej i Klinicznej, Katowice-Ligota
 • Prof. AM dr hab. med. Wanda Horst-Sikorska
   – Zakład Medycyny Rodzinnej, Poznań
 • Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
   – Klinika Chorób Wewnetrznych CMKP, Warszawa
 • Prof. dr hab. med. Andrzej Milewicz
   – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Wrocław
 • Prof. AM dr hab. med. Tomasz Opala
   – Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka, Poznań
 • Dr n. med. Andrzej Sawicki
   – Centrum Osteoporozy, Warszawa
 • Dr n. med. Jerzy Supronik
   – Oddział Chorób Wewnętrznych i Osteoartrologii, Białystok
 • Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz
   – Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Warszawa
Powrót na górę strony         © Copyright Polska Fundacja Osteoporozy