Logo PFO

Polska Fundacja Osteoporozy

ul. Waryńskiego 6/1, 15-461 Białystok
Tel/Fax: +48 (0) 85 744 54 40
Regon 050055137,    NIP 542-19-76-675
e-mail: fundacja@pfo.com.pl    Prezes: Prof. Janusz E. Badurski
Konto bankowe: Bank Śląski SA O/Białystok 33105018231000002250469620
Nr KRS: 0000137499

Wersja polska

Wersja polska

English Version

English Version

Osteoporoza Janusz Badurski, Andrzej Sawicki, Stanisław Boczoń
Osteoporoza
Warszawa 1991
Osteoporoza Janusz Badurski, Andrzej Sawicki, Stanisław Boczoń
Osteoporoza
Osteoprint, Białystok 1994
Osteoporoza a złamania Janusz Badurski:
Osteoporoza a złamania
Blackhorse 2003
Choroby metaboliczne kości Janusz Badurski (Redaktor):
Choroby metaboliczne kości,
Borgis 2005
Powrót na górę strony         © Copyright Polska Fundacja Osteoporozy